De cruciale rol van Customer Due Diligence in de financiële sector

Jiri ten Cate
-
August 3, 2023
Blog over de rol van customer due diligence (CDD) in de financiële sector

In de financiële dienstverlening is er steeds meer sprake van strengere wet- en regelgeving en nieuwe methoden van crimineel geld witwassen. Daarom is het optimaliseren van Customer Due Diligence-processen voor financiële instellingen een cruciale stap om compliant te blijven en risico's te minimaliseren. In deze blog gaan we dieper in op dit onderwerp.

Wat is Customer Due Diligence?

In de financiële sector is het van groot belang om te weten met wie je zakendoet. Customer Due Diligence (CDD), ook wel bekend als klantonderzoek, is een proces waarbij financiële instellingen hun klanten identificeren, verifiëren en hun risicoprofiel beoordelen. Het concept van Know Your Customer vormt een bredere context voor dit proces.  

Wat is Know Your Customer?

Know Your Customer (KYC) omvat verschillende aspecten, zoals het opstellen van klantprofielen, het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten. Het komt wel eens voor dat CDD en KYC met elkaar verward worden, daarom is het belangrijk om de verschillen te herkennen.

Het verschil tussen CDD en KYC

KYC hanteert een bredere aanpak en richt zich op het volledige klantprofiel en risicobeheer, terwijl CDD specifiek individuele klanten onderzoekt. Door beide processen te integreren, creëren financiële instellingen een stevige basis voor hun compliance en veiligheidsmaatregelen. Zo voldoen ze actief aan strikte regelgeving en waarborgen ze de integriteit van hun dienstverlening.

De essentiële stappen van Customer Due Diligence

Customer Due Diligence omvat vier hoofdprocessen, zoals hieronder beschreven:

 1. Identificatie en verificatie
  De identiteit van de klant wordt geverifieerd door de CDD-analist aan de hand van identiteitsdocumenten en/of overheidsregisters, zoals de Kamer van Koophandel. Dit bevestigt dat de financiële instelling daadwerkelijk zakendoet met de juiste tegenpartij en bijvoorbeeld identiteitsfraude voorkomt.
 2. Risicobeoordeling
  Na de identificatie en verificatie beoordeelt de financiële instelling de integriteitsrisico's die mogelijk verbonden zijn aan de klantrelatie. Dit gebeurt op basis van factoren zoals, zakelijke activiteiten, transactiegedrag of de status als PEP (Politically Exposed Person, iemand die een prominente politieke functie uitvoert).
 3. Enhanced Due Diligence
  In sommige gevallen blijkt uit het basisonderzoek dat er significante risicofactoren verbonden zijn aan de (potentiële) klantrelatie. Meestal passen CDD-analisten dan Enhanced Due Diligence toe. Hierbij kunnen ze aanvullende informatie verzamelen of advies inwinnen bij een gespecialiseerde derde partij.
 4. Periodieke revisie
  Na het klantonderzoek en (her-)accepteren van de klantrelatie, vindt regelmatige revisie plaats. Op basis van de risicoclassificatie en activiteiten wordt de klant voortdurend gemonitord of periodiek opnieuw beoordeeld. Hierbij worden documenten geüpdate en risico's heroverwogen volgens het recentste interne beleid en externe wet- en regelgeving.

De Wwft

Financiële instellingen hebben veel baat bij het opzetten van een sterk CDD-proces en de meest logische stap is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom is sinds 1 augustus 2008 de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) van kracht.  

De Wwft verplicht financiële instellingen om grondig klantonderzoek uit te voeren. Door te voldoen aan deze wet- en regelgeving voorkomen ze mogelijke sancties of boetes van de toezichthouder. Bovendien tonen ze toewijding aan het handhaven van hoge integriteitsnormen. Hiermee dragen ze bij aan de stabiliteit en transparantie van het financiële systeem.

De voordelen van een sterk CDD-proces

Customer Due Diligence wordt niet alleen uitgevoerd om de toezichthouder tevreden te stellen. Een metaforische uitspraak die hierop van toepassing is, luidt: "Tandenpoetsen doe je niet voor de tandarts, maar voor jezelf." Dit illustreert de voordelen van CDD voor financiële instellingen:

 • Risicobeperking illegale activiteiten
  Klantonderzoek beperkt het risico om betrokken te raken bij illegale activiteiten, zoals witwassen en terrorismefinanciering.
 • Veilige financiële omgeving
  Een sterk beleid creëert een veilige omgeving voor financiële transacties en waarborgt de integriteit van het financiële verkeer.
 • Voorkomen van identiteitsfraude en onrechtmatige informatie
  Het voorkomt identiteitsfraude en het onrechtmatig delen van persoonlijke of gevoelige informatie, waardoor de privacy en veiligheid van klanten beschermd worden.
 • Versterking van klantvertrouwen
  Een goed beleid versterkt het vertrouwen van klanten in financiële instellingen, wat kan leiden tot langdurige en succesvolle klantrelaties.
 • Waarborging veiligheid van middelen en persoonlijke informatie
  Een grondig beleid implementeren en handhaven waarborgt de veiligheid van middelen en persoonlijke informatie van klanten.

Waarom is CDD belangrijk in de financiële sector?

De financiële sector trekt criminelen aan die proberen geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Als tussenpersonen bij het verplaatsen en beheren van geld, moeten banken en andere financiële instellingen een effectief CDD-beleid hanteren. Zo voorkomen ze onbedoelde betrokkenheid bij illegale activiteiten en de bijbehorende financiële en juridische gevolgen.

Customer Due Diligence helpt bedrijven om hun reputatie te beschermen. Associatie met witwaspraktijken of terrorismefinanciering kan grote schade veroorzaken. Dit omvat onder andere klantverlies, boetes, juridische problemen en intrekking van vergunningen. Een grondig CDD-beleid toont verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op!