Onze expertise

Compliance

Compliance helpt bedrijven en professionals zich aan de wet- en regelgeving te houden en hun integriteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Het toepassen van compliance voorkomt problemen en boetes. Daarnaast winnen ze hiermee het vertrouwen van klanten en investeerders.

VACATURES

Wij brengen talent en bedrijven samen

Met onze expertise in compliance bieden we de ondersteuning die bedrijven en professionals nodig hebben om succesvol te zijn in een complexe zakelijke omgeving.

Dit zijn een aantal van de titels en vacatures binnen ons netwerk: 

KYC-analist

Een Know Your Customer analist controleert de klantenidentiteit van een financieel bedrijf en bepaalt hoe risicovol hun financiële activiteiten zijn. Dit wordt gedaan om te voldoen aan regelgeving en beleid van het bedrijf.

CDD-analist

Een Customer Due Diligence analist beoordeelt klantenactiviteiten en verzamelt informatie om het risico op financiële misdrijven te bepalen. De analist onderzoekt klantenactiviteiten en beoordeelt het risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme.

AML-analist

Anti-Money Laundering analisten monitoren verdachte transacties om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen. Ze dragen bij aan het voorkomen van financiële misdrijven en het handhaven van de wet- en regelgeving.

Quality checker

Een quality checker controleert of een organisatie voldoet aan regels en voorschriften. Dit omvat wet- en regelgeving, zoals anti-witwassen, privacy en informatiebeveiliging. De quality checker geeft feedback en verbeterd voorstellen om de naleving te waarborgen.

Compliance manager

Een compliance manager is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen een bedrijf. De manager geeft advies en training aan werknemers en werken samen met diverse afdelingen om risico’s te identificeren en verminderen.

Compliance officer

Een compliance officer adviseert en controleert of procedures en beleid worden nageleefd. Hierdoor minimaliseer je als bedrijf risico’s op boetes, reputatieschade en juridische consequenties.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Een FG controleert of een bedrijf zich houdt aan de wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming. Ze geven advies, houden toezicht op de naleving en zijn het aanspreekpunt voor betrokkenen.

Teamleider

Een teamleider coördineert het team en zorgt voor naleving van wet- en regelgeving, zoals anti-witwassen en privacy. Ze ontwikkelen beleid en procedures, trainen en coachen teamleden en rapporteren aan hoger management.

Compliance coördinator

Een compliance coördinator zorgt ervoor dat een bedrijf zich aan de regels en wetten houdt. Ze helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures om risico’s te beperken en de reputatie van het bedrijf te beschermen.

Ben je op zoek naar een functie die er niet tussen staat? Stuur ons een bericht.